V. kolo

V. kolo : August 18 - 19, 2018

Aktuality

Dámy, POZOR!

Do seriálu RS Team TROPHY bola dodatočne pridaná nová seriálová súťaž len pre vás. Viac v sekcii NUTRI Cup ;o) 


Bratislavská liga

Súčasťou pretekov RS Team TROPHY 2018 - II. kolo (19. - 20. 5. 2018) bude aj 1. kolo Bratislavskej ligy. Úplný štatút nájdete TU.


Vitajte :)

Vítame vás na stránkach venovaných seriálu jazdeckých pretekov RS Team TROPHY.


EquiStyle Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov sa skladá z dvoch pohárových súťaží:  
 • EQUISTYLE Cup pre deti  
 • EQUISTYLE Cup pre juniorov 
  Seriál sa skladá z 12 kvalifikačných kôl a následne finálového kola, v rámci ktorých jazdecké dvojice (jazdec - kôň) zbierajú body za výkon a umiestnenie. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet kôl. Víťazom sa stáva jazdecká dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia dlhodobej súťaže.  EQUISTYLE Cup sa uskutoční pod záštitou predajne jazdeckých potrieb EQUISTYLE a JK Alexandria. EQUISTYLE Cup pre deti Súťaž je určená pre deti do 14 rokov a bude prebiehať nasledovne:
 • I. kolo (5. - 6.5.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM (80 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • II. kolo (12. - 13.5.2018), Jarná cena Penziónu Fontana, Lipt. Sielnica: ZM (85 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • III. kolo (19. - 20.5.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM (90 cm, podľa čl. 238.1.4)
 • IV. kolo (2. - 3.6.2018), Cena rektorky UVLF, Košice: ZM (90 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • V. kolo (9. - 10.6.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM+ (95 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • VI. kolo (23. - 24.6.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM+ (95 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VII. kolo (7. - 8.7.2018), Júlová cena Penziónu Fontana, Lipt. Sielnica: ZM+ (95 cm; podľa čl. 238.2.1) 
 • VIII. kolo (14.7.2018), Cena starostu obce, Vysoká pri Morave: Z (100 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • IX. kolo (28. - 29.7.2018), Letné parkúrové preteky, Vígľaš - Pstruša: Z (100 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • X. kolo (18. - 19.8.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: Z (100 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • XI. kolo (1. - 2.9.2018), Jarný festival koní, Motešice: Z (100 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • XII. kolo (9.9.2018), Jazdecké preteky o cenu obce, Haniska: Z+ (105 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • Finále (15. - 16.9.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: Z+ (105 cm; podľa čl. 238.2.2)
EQUISTYLE Cup pre juniorov Súťaž je určená pre jazdcov vo veku do 18 rokov a bude prebiehať nasledovne:
 • I. kolo (5. - 6.5.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • II. kolo (12. - 13.5.2018), Jarná cena Penziónu Fontana, Lipt. Sielnica: ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • III. kolo (19. - 20.5.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL (110 cm, podľa čl. 238.1.4)
 • IV. kolo (2. - 3.6.2018), Cena rektorky UVLF, Košice: ZL (110 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • V. kolo (9. - 10.6.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VI. kolo (23. - 24.6.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VII. kolo (7. - 8.7.2018), Júlová cena Penziónu Fontana, Lipt. Sielnica: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1) 
 • VIII. kolo (14.7.2018), Cena starostu obce, Vysoká pri Morave: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • IX. kolo (28. - 29.7.2018), Letné parkúrové preteky, Vígľaš - Pstruša: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • X. kolo (18. - 19.8.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: L (120 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • XI. kolo (1. - 2.9.2018), Jarný festival koní, Motešice: L (120 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • XII. kolo (9.9.2018), Jazdecké preteky o cenu obce, Haniska: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • Finále (15. - 16.9.2018), RS Team TROPHY, Bratislava: L (120 cm; podľa čl. 238.2.2)
Ceny do súťaže v celkovej hodnote 6.640€ poskytne predajňa jazdeckých potrieb EQUISTYLE. Pár slov na záver ... EQUISTYLE Cup organizačne zabezpečuje JK Alexandria, ktorý si zároveň vyhradzuje právo na zmeny. Jednotlivé kolá budú prebiehať v rámci celého Slovenska a budú riadne vyznačené v rozpise vybraných pretekov. Za spracovanie výsledkov zodpovedajú Alexandra a Jarmila Skatullová. Počas pretekov sa bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi. Usporiadateľ si vyhradzuje právu na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada. Úplný štatút súťaže nájdete TU.
Viac
Výsledky

LEOMAX Trophy

Aj v tomto roku sme pripravili seriálovú súťaž, určenú pre začínajúcich jazdcov a jazdcov – amatérov, hodnotenú na štýl jazdca. Záštitu nad súťažou tento rok opäť prevzala značka LEOMAX. „LEOMAX Trophy“ je súťaž určená pre jazdcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
 • jazdec sa nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie*
 • jazdec je držiteľom skokovej jazdeckej licencie SJF
* Platí pre roky 2016-2017 „LEOMAX Trophy“ pozostáva z piatich kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa zároveň jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola.  Jazdci budú v rámci súťaží „LEOMAX Trophy“ pretekať nasledovne:
 • I. kolo (5.-6.5.2018): ZM+ (95cm; na štýl)
 • II. kolo (19.-20.5.2018): ZM+ (95cm; na štýl)
 • III. kolo (9.-10.6.2018): Z (100cm; na štýl) 
 • IV. kolo (23.-24.6.2018): Z (100cm; na štýl)
 • V. kolo (18.-19.8.2018): Z+ (105cm; na štýl)
 • Finále (15.-16.9.2018): Z+ (105cm; na štýl)
Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Bonusové body budú môcť jazdci získať účasťou, resp. umiestnením na drezúrnych pretekoch (úloha stupňa Z), ktoré usporiadateľ usporiada počas roka (termíny budú zverejnené neskôr). Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka LEOMAX. Cenami budú produktové balíčky pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len športové dvojice, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac
Výsledky

Almallo TROPHY

Záštitu nad X. ročníkom „Amatérskeho pohára“ tento rok premiérovo prevzala značka ALMALLO. Seriálová súťaž, je určená pre jazdcov – amatérov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
 • jazdec sa nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie*
 • jazdec má 18 rokov a viac
 • jazdec je držiteľom skokovej jazdeckej licencie SJF
* Platí pre roky 2016-2017 „ALMALLO Trophy“ pozostáva z piatich kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa zároveň jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola.  Jazdci budú v rámci súťaží „ALMALLO Trophy“ pretekať nasledovne:
 • I. kolo (5.-6.5.2018): Z+ (105cm; limitovaný čas)
 • II. kolo (19.-20.5.2018): Z+ (105cm; limitovaný čas)
 • III. kolo (9.-10.6.2018): ZL (110cm; na čas) 
 • IV. kolo (30.6.-1.7.2018): ZL (110cm; na čas)
 • V. kolo (18.-19.8.2018): ZL+ (115cm; na čas)
 • Finále (15.-16.9.2018): ZL+ (115cm; s rozoskakovaním)
Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka ALMALLO. Cenami budú produktové balíčky pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len športové dvojice, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac
Výsledky

NUTRI Cup

Do seriálu skokových jazdeckých pretekov RS Team TROPHY sme dodatočne zaradili ešte jednu špeciálnu seriálovú súťaž, nad ktorou premiérovo prevzala záštitu značka NUTRI FOOD PLAN. Seriálová súťaž je určená výhradne pre jazdkyne, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:
 • jazdkyňa sa nezúčastnila súťaží na úrovni vyššej ako „S“ (130 cm)
 • jazdkyňa má 18 rokov a viac
 • jazdkyňa je držiteľkou skokovej jazdeckej licencie SJF
„NUTRI Cup“ pozostáva z piatich kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo (okrem finálového) bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa zároveň jazdkyniam započítajú do celkového súčtu. Víťazkou sa stane jazdkyňa s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola.  Jazdkyne budú v rámci súťaží „NUTRI Cup“ pretekať nasledovne:
 • I. kolo (19.5.2018): ZL (110cm; na čas)
 • II. kolo (20.5.2018): ZL+ (115cm; na čas)
 • III. kolo (23.6.2018): ZL (110cm; na čas) 
 • IV. kolo (24.6.2018): ZL+ (115cm; na čas)
 • V. kolo (15.9.2018): ZL+ (115cm; na čas)
 • Finále (16.9.2018): L (120cm; s rozoskakovaním)
Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka NUTRI FOOD PLAN. Cenami budú produktové balíčky pre prvých šesť jazdkýň, vrátane voľných vstupov na cvičenie XBODY na Klinike HEALTH & BEAUTY. Nárok na ceny majú len jazdkyne, ktoré sa zúčastnia finálového kola. NUTRI Cup je otvorený aj pre jazdecké dvojice, ktoré sa zúčastňujú inej seriálovej súťaže v rámci RS Team TROPHY. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac
Výsledky