default

Almallo TROPHY

Záštitu nad XI. ročníkom „Amatérskeho pohára“ tento rok opäť prevzala značka ALMALLO. Seriálová súťaž, je určená pre jazdcov – amatérov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  • jazdec sa nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie*
  • jazdec má 18 rokov a viac
  • jazdec je držiteľom skokovej jazdeckej licencie SJF

* Platí pre roky 2017-2018

ALMALLO Trophy“ pozostáva zo šiestich kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola. 

Jazdci budú v rámci súťaží „ALMALLO Trophy“ pretekať nasledovne:

  • I. kolo (27.-28.4.2019): Z+ (105cm; optimálny čas)
  • II. kolo (18.-19.5.2019): ZL (110cm; na čas)
  • III. kolo (8.-9.6.2019): ZL (110cm; na čas) 
  • IV. kolo (6.-7.7.2019): ZL (110cm; na čas)
  • V. kolo (10.-11.8.2019): ZL+ (115cm; na čas)
  • VI. kolo (31.8.-1.9.2019): ZL+ (115cm; na čas)
  • Finále (14.-15.9.2019): ZL+ (115cm; s rozoskakovaním)

Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica.

Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka ALMALLO. Cenami budú produktové balíčky pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len športové dvojice, ktoré sa zúčastnia finálového kola.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.

Results