Finále

Final : Sep 26 - 27, 2020

Tosca TROPHY

Záštitu nad XI. ročníkom „Amatérskeho pohára“ tento rok premiérovo prevzal Vinný sklep TOSCA. Seriálová súťaž, je určená pre jazdcov – amatérov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  • jazdec sa nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie*
  • jazdec má 18 rokov a viac

* Platí pre roky 2018-2019

TOSCA Trophy“ pozostáva zo 4 kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola. 

Jazdci budú v rámci súťaží „TOSCA Trophy“ pretekať nasledovne:

  • I. kolo_preložené (6.-7.6.2020): ZL (110cm; na čas)
  • II. kolo (27.-28.6.2020): ZL+ (115cm; na čas) 
  • III. kolo (25.-26.7.2020): ZL+ (115cm; na čas)
  • IV. kolo (22.-23.8.2020): L (120cm; na čas)
  • Finále (26.-27.9.2020): L (120cm; s rozoskakovaním)

Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica.

Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich Vinný sklep TOSCA. Hlavnou cenou bude víkend vo vinnom "sklípku" pre víťaza a selekcia vín z ponuky parnera súťaže pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len jazdci, ktorí sa zúčastnia finálového kola.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.

Results