III. kolo

Round II : Jun 04 - 05, 2022

Youngsters TROPHY

Do seriálu skokových jazdeckých pretekov RS Team TROPHY sme opäť zaradili aj špeciálnu seriálovú súťaž pre mladé kone.

Youngsters TROPHY pozostáva z 5 kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo (okrem finálového) bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola. 

Jazdecké dvojice budú v rámci Youngsters TROPHY pretekať nasledovne:

Youngsters TROPHY pre 4-ročné kone

 • I. kolo (4. - 5. 6. 2022): Z (100cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (18. - 19. 6. 2022): Z (100cm; § 238.1.1) 
 • III. kolo (30. - 31. 7. 2022): Z (100cm; § 238.1.1)
 • IV. kolo (20. - 21. 8. 2022): Z (100cm; § 238.1.1)
 • V. kolo (24. - 25. 9. 2022): Z (100cm; § 238.1.1)
 • Finále (1. - 2. 10. 2022): Z (100/110cm; § 274.2.5)

Youngsters TROPHY pre 5-ročné kone

 • I. kolo (4. - 5. 6. 2022): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (18. - 19. 6. 2022): ZL (110cm; § 238.1.1) 
 • III. kolo (30. - 31. 7. 2022): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • IV. kolo (20. - 21. 8. 2022): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • V. kolo (24. - 25. 9. 2022): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • Finále (1. - 2. 10. 2022): ZL (110/120cm; § 274.2.5)

Youngsters TROPHY pre 6/7-ročné kone

 • I. kolo (4. - 5. 6. 2022): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (18. - 19. 6. 2022): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1) 
 • III. kolo (30. - 31. 7. 2022): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • IV. kolo (20. - 21. 8. 2022): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • V. kolo (24. - 25. 9. 2022): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • Finále (1. - 2. 10. 2022) pre 6-ročné kone: L (120/130cm; § 274.2.5)
 • Finále (1. - 2. 10. 2022) pre 7-ročné kone: L+ (125/135cm; § 274.2.5)

Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica.

Ceny do súťaže budú finančné

 • 500€ si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 4-ročné kone
 • 700€ si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 5-ročné kone
 • 900€ si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 6/7-ročné kone

Nárok na ceny majú len jazdci, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Cenami v jednotlivých kvalifikačných kolách budú stužky.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, pokaľ si to vyžiada jej priebeh.