Finále

Final : Sep 26 - 27, 2020

Youngsters TROPHY

Do seriálu skokových jazdeckých pretekov RS Team TROPHY sme opäť zaradili aj špeciálnu seriálovú súťaž pre mladé kone.

Youngsters TROPHY pozostáva zo 4 kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo (okrem finálového) bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola. 

Jazdecké dvojice budú v rámci Youngsters TROPHY pretekať nasledovne:

Youngsters TROPHY pre 4-ročné kone a kone štartujúce prvým rokom

 • I. kolo_preložené (6.-7.6.2020): ZM (90cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (27.-28.6.2020): Z (100cm; § 238.1.1) 
 • III. kolo (25.-26.7.2020): Z (100cm; § 238.1.1)
 • IV. kolo (22.-23.8.2020): Z (100cm; § 238.1.1)
 • Finále (26.-27.9.2020): Z (100/110cm; § 274.2.5)

Youngsters TROPHY pre 5-ročné kone

 • I. kolo_preložené (6.-7.6.2020): Z (100cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (27.-28.6.2020): ZL (110cm; § 238.1.1) 
 • III. kolo (25.-26.7.2020): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • IV. kolo (22.-23.8.2020): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • Finále (26.-27.9.2020): ZL (110/120cm; § 274.2.5)

Youngsters TROPHY pre 6/7-ročné kone

 • I. kolo_preložené (6.-7.6.2020): ZL/ZL+ (110/115cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (27.-28.6.2020): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1) 
 • III. kolo (25.-26.7.2020): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • IV. kolo (22.-23.8.2020): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • Finále (26.-27.9.2020) pre 6-ročné kone: L (120/130cm; § 274.2.5)
 • Finále (26.-27.9.2020) pre 7-ročné kone: L+ (125/135cm; § 274.2.5)

Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica.

Ceny do súťaže budú finančné

 • 500€si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 4-ročné kone
 • 700€ si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 5-ročné kone
 • 900€ si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 6/7-ročné kone

Nárok na ceny majú len jazdci, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Cenami v jednotlivých kvalifikačných kolách budú stužky.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, pokaľ si to vyžiada jej priebeh.

Results