VI. kolo	8.31.2019 - 9.1.2019

Online prihláška
VI. kolo

* Vzťahuje sa na jazdcov do 18 rokov