Rozlúčka

Rozlúčka so sezónou : Október 09 - 10, 2021

Amateur TROPHY

Záštitu nad XII. ročníkom „Amatérskeho pohára“ tento rok premiérovo prevzala značka poisteniekoni.sk. Seriálová súťaž, je určená pre jazdcov – amatérov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  • jazdec sa nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie*
  • jazdec má 18 rokov a viac

* Platí pre roky 2018-2020

Amateur TROPHY“ pozostáva z 5 kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola. 

Jazdci budú v rámci súťaží „Amateur TROPHY“ pretekať nasledovne:

  • I. kolo (1. - 2. 5. 2021): Z+ (105cm; optimálny čas)
  • II. kolo (22. - 23. 5. 2021): ZL (110cm; na čas) 
  • III. kolo (19. - 20. 6. 2021): ZL (110cm; na čas)
  • IV. kolo (17. - 18. 7. 2021): ZL+ (115cm; na čas)
  • V. kolo (31. 7. - 1. 8. 2021): ZL+ (115cm; na čas)
  • Finále (4. - 5. 9.2021): ZL+ (115/120cm; 2-fázové skákanie "špeciál")

Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica.

Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka poisteniekoni.skNárok na ceny majú len jazdci, ktorí sa zúčastnia finálového kola.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.

Výsledky