I. kolo: 5. - 6. máj 2018

I. kolo : Máj 01 - 03, 2020

EquiStyle Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov sa skladá z dvoch pohárových súťaží:

 

 • EQUISTYLE Cup pre deti  
 • EQUISTYLE Cup pre juniorov 

 

Seriál sa skladá z 8 kvalifikačných kôl a následne finálového kola, v rámci ktorých jazdecké dvojice (jazdec - kôň) zbierajú body za výkon a umiestnenie. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet kôl. Víťazom sa stáva jazdecká dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia dlhodobej súťaže. 

EQUISTYLE Cup sa uskutoční pod záštitou predajne jazdeckých potrieb EQUISTYLE a JK Alexandria.


EQUISTYLE Cup pre deti

Súťaž je určená pre deti do 14 rokov a bude prebiehať nasledovne:

 • I. kolo (1. - 3.5.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM (85 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • II. kolo (8. - 10.5.2020), JK Trenčín - Nozdrkovce: ZM (85 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • III. kolo (23. - 24.5.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM (90 cm, podľa čl. 238.1.4)
 • IV. kolo (20. - 21.6.2020), JK Masarykov Dvor, Vígľaš - Pstruša: ZM (90 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • V. kolo (27. - 28.6.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM+ (95 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VI. kolo (25. - 26.7.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM+ (95 cm; podľa čl. 238.2.1) 
 • VII. kolo (8. - 9.8.2020), JK Masarykov Dvor, Vígľaš - Pstruša: Z (100 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VIII. kolo (22. - 23.8.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: Z (100 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • Finále (26. - 27.9.2019), RS Team TROPHY, Bratislava: Z+ (105 cm; podľa čl. 238.2.2)EQUISTYLE Cup pre juniorov

Súťaž je určená pre jazdcov vo veku do 18 rokov a bude prebiehať nasledovne:

 • I. kolo (1. - 3.5.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • II. kolo (8. - 10.5.2020), JK Trenčín - Nozdrkovce: ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • III. kolo (23. - 24.5.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL (110 cm, podľa čl. 238.2.1)
 • IV. kolo (20. - 21.6.2020), JK Masarykov Dvor, Vígľaš - Pstruša: ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.2)
 • V. kolo (27. - 28.6.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VI. kolo (25. - 26.7.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1) 
 • VII. kolo (8. - 9.8.2020), JK Masarykov Dvor, Vígľaš - Pstruša: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VIII. kolo (22. - 23.8.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: L (120 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • Finále (26. - 27.9.2019), RS Team TROPHY, Bratislava: L (120 cm; podľa čl. 238.2.2)


Pár slov na záver ...
EQUISTYLE Cup organizačne zabezpečuje JK Alexandria, ktorý si zároveň vyhradzuje právo na zmeny. Jednotlivé kolá budú prebiehať v rámci celého Slovenska a budú riadne vyznačené v rozpise vybraných pretekov. Za spracovanie výsledkov zodpovedajú Alexandra a Jarmila Skatullová. Počas pretekov sa bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právu na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada. Úplný štatút súťaže nájdete TU.