Rozlúčka

Rozlúčka so sezónou : Október 09 - 10, 2021

EquiStyle Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov sa uskutoční v rámci seriálu RS Team TROPHY 2021 bude sa skladať z dvoch pohárových súťaží:

 • EQUISTYLE Cup pre deti  
 • EQUISTYLE Cup pre juniorov 

Seriál sa skladá z 5 kvalifikačných kôl a následného finálového kola, v rámci ktorých jazdecké dvojice (jazdec - kôň) zbierajú body za výkon a umiestnenie. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet kôl. Víťazom sa stáva jazdecká dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia dlhodobej súťaže. 

EQUISTYLE Cup sa uskutoční pod záštitou predajne jazdeckých potrieb EQUISTYLE, ktorá do seriálovej súťaže venuje vecné ceny v hodnote 6.640€.


EQUISTYLE Cup pre deti

Súťaž je určená pre deti do 14 rokov a bude prebiehať nasledovne:

 • I. kolo (1. - 2.5.2021): ZM (90 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • II. kolo (22. - 23.5.2021): ZM (90 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • III. kolo (19. - 20.6.2021): Z (100 cm, podľa čl. 238.1.4)
 • IV. kolo (17. - 18.7.2021): Z (100 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • V. kolo (31.7.- 1.8.2021): Z+ (105 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • Finále (4. - 5.9.2021): ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.2)EQUISTYLE Cup pre juniorov

Súťaž je určená pre jazdcov vo veku do 18 rokov a bude prebiehať nasledovne:

 • I. kolo (1. - 2.5.2021): ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • II. kolo (19.5.2021): ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.1) PRELOŽNENÉ
 • III. kolo (20.6.2021): ZL+ (115 cm, podľa čl. 238.2.1)
 • IV. kolo (17. - 18.7.2021): ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • V. kolo (31.7.- 1.8.2021): L (120 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • Finále (4. - 5.9.2021): L (120 cm; podľa čl. 238.2.2)


Pár slov na záver ...
EQUISTYLE Cup organizačne zabezpečuje JK Alexandria. Počas pretekov sa bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi. Za spracovanie výsledkov zodpovedajú Alexandra a Jarmila Skatullová. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právu na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada. Úplný štatút súťaže nájdete TU.

Výsledky