II. kolo: 19. - 20. 5. 2018

V. kolo : August 17 - 18, 2024

EquiStyle Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov sa uskutoční v rámci seriálu RS Team TROPHY 2024 bude sa skladať z dvoch pohárových súťaží:

  • EQUISTYLE Cup pre deti do 14 rokov 
  • EQUISTYLE Cup pre juniorov od 15 do 18 rokov

Seriál sa skladá z 5 kvalifikačných kôl a následného finále. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet samostatne vyhodnotených kôl počas celého roka. V každom kole bude súťažiť o poukážky do predajne EQUISTYLE. O víťazovi vecných cien sa rozhodne v dvojkolovom finále a to 28.9.2024 (1.kolo) a 29.9.2024 (2.kolo). Do tohto dvojkolového finále budú jazdecké dvojice nastupovať od nuly, avšak podmienkou účasti vo finále je absolvovanie minimálne 4 kvalifikačných kôl bez vylúčenia. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia dlhodobej súťaže. 

EQUISTYLE Cup sa uskutoční pod záštitou predajne jazdeckých potrieb EQUISTYLE, ktorá do seriálovej súťaže venuje vecné ceny v hodnote 4.000€.

EQUISTYLE Cup organizačne zabezpečuje JK Alexandria. Počas pretekov sa bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi. Za spracovanie výsledkov zodpovedajú Alexandra a Jarmila Skatullová. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právu na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada. Úplný štatút súťaže nájdete TU.