default

: Marec 02 - 02, 2024

EquiStyle Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov sa uskutoční v rámci seriálu RS Team TROPHY 2023 bude sa skladať z dvoch pohárových súťaží:

  • EQUISTYLE Cup pre deti do 14 rokov 
  • EQUISTYLE Cup pre juniorov od 15 do 18 rokov

Seriál sa skladá z 5 kôl, v rámci ktorých jazdecké dvojice (jazdec - kôň) zbierajú body za výkon a umiestnenie. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet kôl. Víťazom sa stáva jazdecká dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia dlhodobej súťaže. 

EQUISTYLE Cup sa uskutoční pod záštitou predajne jazdeckých potrieb EQUISTYLE, ktorá do seriálovej súťaže venuje vecné ceny v hodnote 5.500€.

EQUISTYLE Cup organizačne zabezpečuje JK Alexandria. Počas pretekov sa bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi. Za spracovanie výsledkov zodpovedajú Alexandra a Jarmila Skatullová. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právu na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada. Úplný štatút súťaže nájdete TU.

Výsledky