default

Leomax TROPHY

Aj v tomto roku sme pripravili seriálovú súťaž, určenú pre začínajúcich jazdcov a jazdcov – amatérov, hodnotenú na štýl jazdca. Záštitu nad súťažou tento rok opäť prevzala značka LEOMAX.

„LEOMAX Trophy“ je súťaž určená pre jazdcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  • jazdec sa nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie*
  • jazdec je držiteľom skokovej jazdeckej licencie SJF

* Platí pre roky 2017-2018

LEOMAX Trophy“ pozostáva zo šiestich kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola. 

Jazdci budú v rámci súťaží „LEOMAX Trophy“ pretekať nasledovne:

  • I. kolo (27.-28.4.2019): ZM (90cm)
  • II. kolo (18.-19.5.2019): Z (100cm)
  • III. kolo (8.-9.6.2019): Z (100cm) 
  • IV. kolo (6.-7.7.2019): Z (100cm)
  • V. kolo (10.-11.8.2019): Z (100cm)
  • VI. kolo (31.8.-1.9.2019): Z+ (105cm)
  • Finále (14.-15.9.2019): Z+ (105cm)

Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka LEOMAX. Cenami budú produktové balíčky pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len športové dvojice, ktoré sa zúčastnia finálového kola.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.

Výsledky