IV. kolo

III. kolo : Jún 08 - 09, 2024

MobyDick Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre PONY jazdcov sa uskutoční v rámci seriálu RS Team TROPHY 2024 bude sa skladať z dvoch pohárových súťaží:

  • MOBYDICK Cup pre PONY kategórie A  
  • MOBYDICK Cup pre PONY kategórie B

MOBYDICK CUP“ pozostáva zo 5 kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky z jednotlivých kôl sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom bodov dosiahnutých v rámci celého seriálu. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola. Kvalifikačné kolá budú prebiehať na úrovni náročnosti ZLP (60cm pre Pony A a 70cm pre Pony B). Finálové kolo prebehne na úrovni LP (70cm pre Pony A a 80cm pre Pony B).

Jazdecké dvojice musia spĺňať  nasledovné podmienky:

  • jazdec je držiteľom skokovej jazdeckej licencie SJF
  • výška poníka musí byť riadne zapísaná v pase koňa 

Jednotlivé kolá budú riadne vyznačené v rozpisoch jazdeckých pretekov RS Team TROPHY, ktoré sa budú konať v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich firma MOBYDICK. Cenami budú produktové balíčky pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len športové dvojice, ktoré sa zúčastnia finálového kola.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.

Výsledky