Rozlúčka

Rozlúčka so sezónou : Október 09 - 10, 2021

Aktuality

Majstrovstvá BaO 2021

Finálové kolo RS Team TROPHY v termíne 4. - 5. septembra 2021 bude hostiť aj skokové Majstrovstvá Bratislavskerj oblasti v kategóriách: pony, deti, juniori a seniori. Rozpis pretekov už nájdete aj na našom webe.


NAŠIEL SA AMBASÁDOR

Značka DYNAVENA by CHEVALDELUXE, ktorá bola hlavným partnerom V. kola RS Team TROPY 2021, hľadala počas týchto pretekov svojho ambasádora. Ambasádorkou na najbližší rok sa stala Diana Duditšová. Gratulujeme!


EquiStyle Cup pre juniorov - II. kolo

II. kolo seriálovej súťaže sa pre nepriaznivé počasie uskutoční v náhradnom termíne - 19.6.2021, v rámci III. kola RS Team TROPHY. Súťaž bude riadne vyznačená v rozpise pretekov.


RS Team TROPHY Ranking

RS Team TROPHY má aj tento rok svoj vlastný skokový rebríček! Zaradené do neho budú automaticky všetky jazdecké dvojice (bez rozdielu výkonnosti), ktoré sa zúčastnia kvalifikačných kôl a finálového kola.Skokový rebríček RS Team TROPHY 2021 Ranking bude aktualizovaný po každom kole. Vo finále budú ocenené tri najlepšie dvojice, ktoré počas sezóny nazbierajú najviac bodov. Body sú prideľované za výkon a umiestnenie, pričom do úvahy sa berie aj počet pretekárov v súťaži. Jazdecká dvojica získava body za každú súťaž, ktorej sa počas RS Team TROPHY 2021 zúčastní. Veľa štaštia!

SKOKOVÝ REBRÍČEK

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny, pokiaľ si to priebeh súťaže vyžiada.


RS Team TROPHY 2021

Kalendár pretekov na rok 2021 je už zverejnený.


Vitajte :)

Vítame vás na stránkach venovaných seriálu jazdeckých pretekov RS Team TROPHY.


EquiStyle Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov sa uskutoční v rámci seriálu RS Team TROPHY 2021 bude sa skladať z dvoch pohárových súťaží:
 • EQUISTYLE Cup pre deti  
 • EQUISTYLE Cup pre juniorov 
Seriál sa skladá z 5 kvalifikačných kôl a následného finálového kola, v rámci ktorých jazdecké dvojice (jazdec - kôň) zbierajú body za výkon a umiestnenie. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet kôl. Víťazom sa stáva jazdecká dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia dlhodobej súťaže.  EQUISTYLE Cup sa uskutoční pod záštitou predajne jazdeckých potrieb EQUISTYLE, ktorá do seriálovej súťaže venuje vecné ceny v hodnote 6.640€. EQUISTYLE Cup pre deti Súťaž je určená pre deti do 14 rokov a bude prebiehať nasledovne:
 • I. kolo (1. - 2.5.2021): ZM (90 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • II. kolo (22. - 23.5.2021): ZM (90 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • III. kolo (19. - 20.6.2021): Z (100 cm, podľa čl. 238.1.4)
 • IV. kolo (17. - 18.7.2021): Z (100 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • V. kolo (31.7.- 1.8.2021): Z+ (105 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • Finále (4. - 5.9.2021): ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.2)
EQUISTYLE Cup pre juniorov Súťaž je určená pre jazdcov vo veku do 18 rokov a bude prebiehať nasledovne:
 • I. kolo (1. - 2.5.2021): ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • II. kolo (19.5.2021): ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.1) PRELOŽNENÉ
 • III. kolo (20.6.2021): ZL+ (115 cm, podľa čl. 238.2.1)
 • IV. kolo (17. - 18.7.2021): ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • V. kolo (31.7.- 1.8.2021): L (120 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • Finále (4. - 5.9.2021): L (120 cm; podľa čl. 238.2.2)
Pár slov na záver ... EQUISTYLE Cup organizačne zabezpečuje JK Alexandria. Počas pretekov sa bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi. Za spracovanie výsledkov zodpovedajú Alexandra a Jarmila Skatullová.  Usporiadateľ si vyhradzuje právu na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada. Úplný štatút súťaže nájdete TU.
Viac
Výsledky

Leomax TROPHY

Aj v tomto roku sme pripravili seriálovú súťaž, určenú pre začínajúcich jazdcov a jazdcov – amatérov, hodnotenú na štýl jazdca. Záštitu nad súťažou tento rok opäť prevzala značka LEOMAX by Spisak Riding. „LEOMAX Trophy“ je súťaž určená pre jazdcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
 • jazdec sa nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie*
 • jazdec je držiteľom skokovej jazdeckej licencie SJF
* Platí pre roky 2018-2020 „LEOMAX Trophy“ pozostáva z 5 kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola.  Jazdci budú v rámci súťaží „LEOMAX Trophy“ pretekať nasledovne:
 • I. kolo (1. - 2. 5. 2021): ZM (90cm)
 • II. kolo (22. - 23. 5. 2021): ZM (90cm)
 • III. kolo (19. - 20. 6. 2021): Z (100cm) 
 • IV. kolo (17. - 18. 7. 2021): Z (100cm)
 • V. kolo (31. 7. - 1. 8. 2021): Z (100cm)
 • Finále (4. - 5. 9. 2021): Z+ (105cm)
Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka LEOMAX. Cenami budú produktové balíčky pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len športové dvojice, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac
Výsledky

Amateur TROPHY

Záštitu nad XII. ročníkom „Amatérskeho pohára“ tento rok premiérovo prevzala značka poisteniekoni.sk. Seriálová súťaž, je určená pre jazdcov – amatérov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
 • jazdec sa nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie*
 • jazdec má 18 rokov a viac
* Platí pre roky 2018-2020 „Amateur TROPHY“ pozostáva z 5 kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola.  Jazdci budú v rámci súťaží „Amateur TROPHY“ pretekať nasledovne:
 • I. kolo (1. - 2. 5. 2021): Z+ (105cm; optimálny čas)
 • II. kolo (22. - 23. 5. 2021): ZL (110cm; na čas) 
 • III. kolo (19. - 20. 6. 2021): ZL (110cm; na čas)
 • IV. kolo (17. - 18. 7. 2021): ZL+ (115cm; na čas)
 • V. kolo (31. 7. - 1. 8. 2021): ZL+ (115cm; na čas)
 • Finále (4. - 5. 9.2021): ZL+ (115/120cm; 2-fázové skákanie "špeciál")
Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka poisteniekoni.sk. Nárok na ceny majú len jazdci, ktorí sa zúčastnia finálového kola. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac
Výsledky

Youngsters TROPHY

Do seriálu skokových jazdeckých pretekov RS Team TROPHY sme opäť zaradili aj špeciálnu seriálovú súťaž pre mladé kone. Youngsters TROPHY pozostáva z 5 kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo (okrem finálového) bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola.  Jazdecké dvojice budú v rámci Youngsters TROPHY pretekať nasledovne: Youngsters TROPHY pre 4-ročné kone
 • I. kolo (1. - 2. 5. 2021): Z (100cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (22. - 23. 5. 2021): Z (100cm; § 238.1.1) 
 • III. kolo (19. - 20. 6. 2021): Z (100cm; § 238.1.1)
 • IV. kolo (17. - 18. 7. 2021): Z (100cm; § 238.1.1)
 • V. kolo (31. 7. - 1. 8. 2021): Z (100cm; § 238.1.1)
 • Finále (4. 9. - 5. 9. 2021): Z (100/110cm; § 274.2.5)
Youngsters TROPHY pre 5-ročné kone
 • I. kolo (1. - 2. 5. 2021): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (22. - 23. 5. 2021): ZL (110cm; § 238.1.1) 
 • III. kolo (19. - 20. 6. 2021): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • IV. kolo (17. - 18. 7. 2021): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • V. kolo (31. 7. - 1. 8. 2021): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • Finále (4. 9. - 5. 9. 2021): ZL (110/120cm; § 274.2.5)
Youngsters TROPHY pre 6/7-ročné kone
 • I. kolo (1. - 2. 5. 2021): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (22. - 23. 5. 2021): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1) 
 • III. kolo (19. - 20. 6. 2021): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • IV. kolo (17. - 18. 7. 2021): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • V. kolo (31. 7. - 1. 8. 2021): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • Finále (4. - 5. 9. 2021) pre 6-ročné kone: L (120/130cm; § 274.2.5)
 • Finále (4. - 5. 9. 2021) pre 7-ročné kone: L+ (125/135cm; § 274.2.5)
Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú finančné: 
 • 500€ si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 4-ročné kone
 • 700€ si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 5-ročné kone
 • 900€ si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 6/7-ročné kone
Nárok na ceny majú len jazdci, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Cenami v jednotlivých kvalifikačných kolách budú stužky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, pokaľ si to vyžiada jej priebeh.
Viac
Výsledky