II. kolo: 19. - 20. 5. 2018

V. kolo : August 17 - 18, 2024

Aktuality

Majstrovstvá SJF - BaO 2024 v drezúre

Náš kalendár vystužia ďalšie drezúrne preteky, ktoré sa uskutočnia 16.8.2024, a ktoré budú zároveň Majstrovstvami Bratislavskej oblasti. Rozpis nájdete TU. Prihlášky posielajte prosím mailom na našu adresu: info@rsteamtrophy.sk. Tešíme sa na vás!


Preteky vo všestrannosti: Cena SJF - BaO

V rámci III. kola RS Team TROPHY sme sa po prvýkrát rozhodli usporiadať v našom areáli aj preteky vo všestrannosti, ktoré sa budú konať 7. - 9. 6.2024. Rozpis nájdete TU. Prihlášky posielajte prosím mailom na našu adresu: info@rsteamtrophy.sk. Tešíme sa na vás!

Predbežné štartovné listiny


Drezúrne preteky: Cena SJF - BaO

Do nášho kalendára sme pridali aj drezúrne preteky, ktoré sa uskutočnia 7.6.2024. Rozpis nájdete TU. Prihlášky posielajte prosím mailom na našu adresu: info@rsteamtrophy.sk. Tešíme sa na vás!

Predbežné štartovné listiny 


RS Team TROPHY 2024

Kalendár pretekov na rok 2024 je už zverejnený.


Vitajte :)

Vítame vás na stránkach venovaných seriálu jazdeckých pretekov RS Team TROPHY.


EquiStyle Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov sa uskutoční v rámci seriálu RS Team TROPHY 2024 bude sa skladať z dvoch pohárových súťaží:
  • EQUISTYLE Cup pre deti do 14 rokov 
  • EQUISTYLE Cup pre juniorov od 15 do 18 rokov
Seriál sa skladá z 5 kvalifikačných kôl a následného finále. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet samostatne vyhodnotených kôl počas celého roka. V každom kole bude súťažiť o poukážky do predajne EQUISTYLE. O víťazovi vecných cien sa rozhodne v dvojkolovom finále a to 28.9.2024 (1.kolo) a 29.9.2024 (2.kolo). Do tohto dvojkolového finále budú jazdecké dvojice nastupovať od nuly, avšak podmienkou účasti vo finále je absolvovanie minimálne 4 kvalifikačných kôl bez vylúčenia. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia dlhodobej súťaže.  EQUISTYLE Cup sa uskutoční pod záštitou predajne jazdeckých potrieb EQUISTYLE, ktorá do seriálovej súťaže venuje vecné ceny v hodnote 4.000€. EQUISTYLE Cup organizačne zabezpečuje JK Alexandria. Počas pretekov sa bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi. Za spracovanie výsledkov zodpovedajú Alexandra a Jarmila Skatullová.  Usporiadateľ si vyhradzuje právu na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada. Úplný štatút súťaže nájdete TU.
Viac

Leomax TROPHY

Aj v tomto roku sme pripravili špeciálnu súťaž, určenú pre začínajúcich jazdcov a jazdcov – amatérov, hodnotenú na štýl jazdca. Záštitu nad súťažou tento rok opäť prevzala značka LEOMAX by Spisak Riding. „LEOMAX Trophy“ je súťaž určená pre jazdcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
  • jazdec sa v rokoch 2020-2023 nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie
  • jazdec je držiteľom skokovej jazdeckej licencie SJF
„LEOMAX Trophy“ pozostáva zo 7 kôl - samostatných súťaží. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Jednotlivé kolá budú riadne vyznačené v rozpisoch jazdeckých pretekov RS Team TROPHY, ktoré sa budú konať v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka LEOMAX. Cenami budú produktové balíčky/poukážky pre prvých šesť športových dvojíc. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac

Ranking by Horse Services

RS Team TROPHY má aj tento rok svoj vlastný SKOKOVÝ REBRÍČEK pod záštitou značky Horse Services! Zaradené do neho sú automaticky všetky jazdecké dvojice (bez rozdielu výkonnosti), ktoré sa zúčastnia kvalifikačných kôl a finálového kola. Skokový rebríček Ranking by Horse Services bude aktualizovaný po každom kole. Vo finále budú ocenené tri najlepšie dvojice, ktoré počas sezóny nazbierajú najviac bodov. Body sú prideľované za výkon a umiestnenie, pričom do úvahy sa berie aj počet pretekárov v súťaži. Jazdecká dvojica získava body za každú súťaž, ktorej sa počas RS Team TROPHY 2024 zúčastní. Veľa štaštia! Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny, pokiaľ si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac
Výsledky

MobyDick Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre PONY jazdcov sa uskutoční v rámci seriálu RS Team TROPHY 2024 bude sa skladať z dvoch pohárových súťaží:
  • MOBYDICK Cup pre PONY kategórie A  
  • MOBYDICK Cup pre PONY kategórie B
MOBYDICK CUP“ pozostáva zo 5 kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky z jednotlivých kôl sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom bodov dosiahnutých v rámci celého seriálu. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola. Kvalifikačné kolá budú prebiehať na úrovni náročnosti ZLP (60cm pre Pony A a 70cm pre Pony B). Finálové kolo prebehne na úrovni LP (70cm pre Pony A a 80cm pre Pony B). Jazdecké dvojice musia spĺňať  nasledovné podmienky:
  • jazdec je držiteľom skokovej jazdeckej licencie SJF
  • výška poníka musí byť riadne zapísaná v pase koňa 
Jednotlivé kolá budú riadne vyznačené v rozpisoch jazdeckých pretekov RS Team TROPHY, ktoré sa budú konať v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich firma MOBYDICK. Cenami budú produktové balíčky pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len športové dvojice, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac
Výsledky