default

: Marec 02 - 02, 2024

Aktuality

"VODENIE"

Počas pretekov RS Team TROPHY sa uskutoční aj obľúbená súťaž pre mladé talenty s názvom "VODENIE". Prihlásiť sa môžete v kancelárii pretekov. Viac info


RS Team TROPHY 2024

Kalendár pretekov na rok 2024 je už zverejnený.


Vitajte :)

Vítame vás na stránkach venovaných seriálu jazdeckých pretekov RS Team TROPHY.


EquiStyle Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov sa uskutoční v rámci seriálu RS Team TROPHY 2023 bude sa skladať z dvoch pohárových súťaží:
  • EQUISTYLE Cup pre deti do 14 rokov 
  • EQUISTYLE Cup pre juniorov od 15 do 18 rokov
Seriál sa skladá z 5 kôl, v rámci ktorých jazdecké dvojice (jazdec - kôň) zbierajú body za výkon a umiestnenie. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet kôl. Víťazom sa stáva jazdecká dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia dlhodobej súťaže.  EQUISTYLE Cup sa uskutoční pod záštitou predajne jazdeckých potrieb EQUISTYLE, ktorá do seriálovej súťaže venuje vecné ceny v hodnote 5.500€. EQUISTYLE Cup organizačne zabezpečuje JK Alexandria. Počas pretekov sa bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi. Za spracovanie výsledkov zodpovedajú Alexandra a Jarmila Skatullová.  Usporiadateľ si vyhradzuje právu na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada. Úplný štatút súťaže nájdete TU.
Viac
Výsledky

Leomax TROPHY

Aj v tomto roku sme pripravili seriálovú súťaž, určenú pre začínajúcich jazdcov a jazdcov – amatérov, hodnotenú na štýl jazdca. Záštitu nad súťažou tento rok opäť prevzala značka LEOMAX by Spisak Riding. „LEOMAX Trophy“ je súťaž určená pre jazdcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
  • jazdec sa v rokoch 2020-2023 nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie
  • jazdec je držiteľom skokovej jazdeckej licencie SJF
„LEOMAX Trophy“ pozostáva zo 4 kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola.  Jednotlivé kolá budú riadne vyznačené v rozpisoch jazdeckých pretekov RS Team TROPHY, ktoré sa budú konať v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka LEOMAX. Cenami budú produktové balíčky pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len športové dvojice, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac
Výsledky

CAVALOR Ranking by Horse Services

RS Team TROPHY má aj tento rok svoj vlastný SKOKOVÝ REBRÍČEK pod záštitou značky CAVALOR by Horse Services! Zaradené do neho sú automaticky všetky jazdecké dvojice (bez rozdielu výkonnosti), ktoré sa zúčastnia kvalifikačných kôl a finálového kola. Skokový rebríček CAVALOR Ranking by Horse Services bude aktualizovaný po každom kole. Vo finále budú ocenené tri najlepšie dvojice, ktoré počas sezóny nazbierajú najviac bodov. Body sú prideľované za výkon a umiestnenie, pričom do úvahy sa berie aj počet pretekárov v súťaži. Jazdecká dvojica získava body za každú súťaž, ktorej sa počas RS Team TROPHY 2023 zúčastní. Veľa štaštia! Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny, pokiaľ si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac
Výsledky