I. kolo: 5. - 6. máj 2018

I. kolo : Máj 01 - 03, 2020

Aktuality

CAVALOR Ranking

RS Team TROPHY bude mať aj tento rok svoj vlastný skokový rebríček! Zaradené do neho budú automaticky všetky jazdecké dvojice (bez rozdielu výkonnosti), ktoré sa zúčastnia kvalifikačných kôl a finálového kola. Aktuálny skokový rebríček CAVALOR Ranking bude zverejnený po každom kvalifikačnom kole a jazdecké dvojice budú hodnotené v troch kategóriách:

 • CAVALOR Ranking detí
 • CAVALOR Ranking juniorov
 • CAVALOR Ranking dospelých

V každej kategórii budú ocenené tri najlepšie dvojice, ktoré počas sezóny nazbierajú najviac bodov. Záštitu nad súťažou prevzala značka CAVALOR, ktorá do súťaže venovala aj vecné ceny. Veľa štaštia!

SKOKOVÝ REBRÍČEK


Youngsters TROPHY pokračuje

Aj v tomto roku sa bude v rámci RS Team TROPHY premiérovo konať seriálová súťaž pre mladé kone. Súťaž bude pozostávať z 5 kvalifikačných kôl a finálového kola, v ktorom si jazdci rozdelia finančné ceny v celkovej výške 2.100€. 


RS Team TROPHY 2020

Kalendár pretekov na rok 2020 je už zverejnený.


Vitajte :)

Vítame vás na stránkach venovaných seriálu jazdeckých pretekov RS Team TROPHY.


EquiStyle Cup

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov sa skladá z dvoch pohárových súťaží:  
 • EQUISTYLE Cup pre deti  
 • EQUISTYLE Cup pre juniorov 
  Seriál sa skladá z 8 kvalifikačných kôl a následne finálového kola, v rámci ktorých jazdecké dvojice (jazdec - kôň) zbierajú body za výkon a umiestnenie. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet kôl. Víťazom sa stáva jazdecká dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia dlhodobej súťaže.  EQUISTYLE Cup sa uskutoční pod záštitou predajne jazdeckých potrieb EQUISTYLE a JK Alexandria. EQUISTYLE Cup pre deti Súťaž je určená pre deti do 14 rokov a bude prebiehať nasledovne:
 • I. kolo (1. - 3.5.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM (85 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • II. kolo (8. - 10.5.2020), JK Trenčín - Nozdrkovce: ZM (85 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • III. kolo (23. - 24.5.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM (90 cm, podľa čl. 238.1.4)
 • IV. kolo (20. - 21.6.2020), JK Masarykov Dvor, Vígľaš - Pstruša: ZM (90 cm; podľa čl. 238.1.4)
 • V. kolo (27. - 28.6.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM+ (95 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VI. kolo (25. - 26.7.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZM+ (95 cm; podľa čl. 238.2.1) 
 • VII. kolo (8. - 9.8.2020), JK Masarykov Dvor, Vígľaš - Pstruša: Z (100 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VIII. kolo (22. - 23.8.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: Z (100 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • Finále (26. - 27.9.2019), RS Team TROPHY, Bratislava: Z+ (105 cm; podľa čl. 238.2.2)
EQUISTYLE Cup pre juniorov Súťaž je určená pre jazdcov vo veku do 18 rokov a bude prebiehať nasledovne:
 • I. kolo (1. - 3.5.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • II. kolo (8. - 10.5.2020), JK Trenčín - Nozdrkovce: ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • III. kolo (23. - 24.5.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL (110 cm, podľa čl. 238.2.1)
 • IV. kolo (20. - 21.6.2020), JK Masarykov Dvor, Vígľaš - Pstruša: ZL (110 cm; podľa čl. 238.2.2)
 • V. kolo (27. - 28.6.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VI. kolo (25. - 26.7.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1) 
 • VII. kolo (8. - 9.8.2020), JK Masarykov Dvor, Vígľaš - Pstruša: ZL+ (115 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • VIII. kolo (22. - 23.8.2020), RS Team TROPHY, Bratislava: L (120 cm; podľa čl. 238.2.1)
 • Finále (26. - 27.9.2019), RS Team TROPHY, Bratislava: L (120 cm; podľa čl. 238.2.2)
Pár slov na záver ... EQUISTYLE Cup organizačne zabezpečuje JK Alexandria, ktorý si zároveň vyhradzuje právo na zmeny. Jednotlivé kolá budú prebiehať v rámci celého Slovenska a budú riadne vyznačené v rozpise vybraných pretekov. Za spracovanie výsledkov zodpovedajú Alexandra a Jarmila Skatullová. Počas pretekov sa bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi. Usporiadateľ si vyhradzuje právu na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada. Úplný štatút súťaže nájdete TU.
Viac

Leomax TROPHY

Aj v tomto roku sme pripravili seriálovú súťaž, určenú pre začínajúcich jazdcov a jazdcov – amatérov, hodnotenú na štýl jazdca. Záštitu nad súťažou tento rok opäť prevzala značka LEOMAX by Spisak Riding. „LEOMAX Trophy“ je súťaž určená pre jazdcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
 • jazdec sa nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie*
 • jazdec je držiteľom skokovej jazdeckej licencie SJF
* Platí pre roky 2018-2019 „LEOMAX Trophy“ pozostáva z piatich kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola.  Jazdci budú v rámci súťaží „LEOMAX Trophy“ pretekať nasledovne:
 • I. kolo (1.-3.5.2020): ZM (90cm)
 • II. kolo (23.-24.5.2020): Z (100cm)
 • III. kolo (27.-28.6.2020): Z (100cm) 
 • IV. kolo (25.-26.7.2020): Z (100cm)
 • V. kolo (22.-23.8.2020): Z (100cm)
 • Finále (26.-27.9.2020): Z+ (105cm)
Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich značka LEOMAX. Cenami budú produktové balíčky pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len športové dvojice, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac

Tosca TROPHY

Záštitu nad XI. ročníkom „Amatérskeho pohára“ tento rok premiérovo prevzal Vinný sklep TOSCA. Seriálová súťaž, je určená pre jazdcov – amatérov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
 • jazdec sa nezúčastnil súťaží na úrovni „S“ (130 cm) a vyššie*
 • jazdec má 18 rokov a viac
* Platí pre roky 2018-2019 „TOSCA Trophy“ pozostáva z piatich kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola.  Jazdci budú v rámci súťaží „TOSCA Trophy“ pretekať nasledovne:
 • I. kolo (1.-3.5.2020): ZL (110cm; na čas)
 • II. kolo (23.-24.5.2020): ZL (110cm; na čas)
 • III. kolo (27.-28.6.2020): ZL+ (115cm; na čas) 
 • IV. kolo (25.-26.7.2020): ZL+ (115cm; na čas)
 • V. kolo (22.-23.8.2020): L (120cm; na čas)
 • Finále (26.-27.9.2020): L (120cm; s rozoskakovaním)
Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú vecné a poskytne ich Vinný sklep TOSCA. Hlavnou cenou bude víkend vo vinnom "sklípku" pre víťaza a selekcia vín z ponuky parnera súťaže pre prvých šesť športových dvojíc. Nárok na ceny majú len jazdci, ktorí sa zúčastnia finálového kola. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v prípade, ak si to priebeh súťaže vyžiada.
Viac

Youngsters TROPHY

Do seriálu skokových jazdeckých pretekov RS Team TROPHY sme opäť zaradili aj špeciálnu seriálovú súťaž pre mladé kone. Youngsters TROPHY pozostáva z piatich kvalifikačných kôl a finálového kola. Každé kolo (okrem finálového) bude vyhodnotené zvlášť. Dosiahnuté výsledky sa jazdeckým dvojiciam započítajú do celkového súčtu. Víťazom sa stane jazdecká dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Podmienkou účasti vo finálovom kole je absolvovanie aspoň jedného kvalifikačného kola.  Jazdecké dvojice budú v rámci Youngsters TROPHY pretekať nasledovne: Youngsters TROPHY pre 4-ročné kone
 • I. kolo (1.-3.5.2020): ZM (90cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (23.-24.5.2020): Z (100cm; § 238.1.1)
 • III. kolo (27.-28.6.2020): Z (100cm; § 238.1.1) 
 • IV. kolo (25.-26.7.2020): Z (100cm; § 238.1.1)
 • V. kolo (22.-23.8.2020): Z (100cm; § 238.1.1)
 • Finále (26.-27.9.2020): Z (100/110cm; § 274.2.5)
Youngsters TROPHY pre 5-ročné kone
 • I. kolo (1.-3.5.2020): Z (100cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (23.-24.5.2020): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • III. kolo (27.-28.6.2020): ZL (110cm; § 238.1.1) 
 • IV. kolo (25.-26.7.2020): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • V. kolo (22.-23.8.2020): ZL (110cm; § 238.1.1)
 • Finále (26.-27.9.2020): ZL (110/120cm; § 274.2.5)
Youngsters TROPHY pre 6/7-ročné kone
 • I. kolo (1.-3.5.2020): ZL/ZL+ (110/115cm; § 238.1.1)
 • II. kolo (23.-24.5.2020): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • III. kolo (27.-28.6.2020): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1) 
 • IV. kolo (25.-26.7.2020): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • V. kolo (22.-23.8.2020): L/L+ (120/125cm; § 238.1.1)
 • Finále (26.-27.9.2020) pre 6-ročné kone: L (120/130cm; § 274.2.5)
 • Finále (26.-27.9.2020) pre 7-ročné kone: L+ (125/135cm; § 274.2.5)
Jednotlivé preteky sa uskutočnia v areáli RS Team Bratislava - Záhorská Bystrica. Ceny do súťaže budú finančné: 
 • 500€si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 4-ročné kone
 • 700€ si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 5-ročné kone
 • 900€ si rozdelia jazdci vo finále Youngsters TROPHY pre 6/7-ročné kone
Nárok na ceny majú len jazdci, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Cenami v jednotlivých kvalifikačných kolách budú stužky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, pokaľ si to vyžiada jej priebeh.
Viac